QUICKVIEW WIDŻET

Wtyczka pokazuje przycisk "podgląd" na ramce produktu.
Domena *
Opcja - Wiele domen
  • Tak [+156,00 zł]
Aktualizacja roczna
  • na 1 rok [+156,00 zł]
Kody źródłowe
  • Yes - Sent 24 hours after purchase [+399,96 zł]
Premium support

Premium support gives you the option to hire our team to provide you basic help with our products. We can help you with installation and configuration of our plugins. Please note that we need access to your store and sometimes access to FTP server or third party portals. So be sure that you will send us the access keys after purchase. If you are interested in purchasing premium support, just check the proper checkbox during purchase. 

All premium support tasks will be response within 24 working hours after we get an access to your store. Premium support is limited to one support hour, and can not be extended. 

  • Yes [+240,00 zł]
156,00 zł

Wtyczka pokazuje przycisk "podgląd" nad produktem w kategoriach, producentach, ostatnio przeglądanych oraz stronie głównej.

Otwiera okno typu pop-up.


Specyfikacja:

  • Zawiera kody źródłowe

  • Wsparcie dla pluginów typu Widget
  • Wsparcie Ajax
  • Pliki Razor i css możliwe do modyfikacji
  • Szybki i prosty Dostępne demo: http://demo.nopcommerce.pl/

back to top