Nowa wtyczka - Amazon S3 dla nopCommerce

11 kwietnia 2017

Z przyjemnością ogłaszamy opublikowanie nowego rozszerzenia do nopCommerce. Od dzisiaj do nopCommerce w wersji 3.90 istnieje do ściągnięcia integracja z Amazon S3.

Usługa Amazon Simple Storage (Amazon S3) to przechowywanie obiektów za pomocą prostego interfejsu do przechowywania i pobierania dowolnej ilości danych z dowolnego miejsca w internecie. Ma ona zapewnić 99.999999999% dostępności i skalowalności przeszło bilionów obiektów na całym świecie.

Wtyczka jest dostępna tutaj: http://nopcommerce.pl/nopcommerce-amazon-s3-integracja

back to top